Citation link:
 • Съкратена свещенна исторія: или примѣри Отъ стары-тѣ светы мѫжье, кои-то са поживѣли въ ветыя и новыя Завѣтъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть пьрва
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Часть втора
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Нравоучителни изреченія или дарбы отъ учителя на ученика
   • Чадо мое! Отъ Бога да се боишъ...
    • [с.] 16
   • Чадо мое! Праздность-а начава у челѣка на змого злы работы
    • [с.] 17
   • Чадо мое! Живѣй вынаги така, като че си старец,...
    • [с.] 18
   • Чадо мое! Стисни уста-та си като говоришъ,...
   • Чадо мое! Бѫди вѣренъ на ближны-тѣ си,...
    • [с.] 19
   • Чадо мое! Отъ тебе много знае онзи, кой-то знае че...
    • [с.] 20
   • Чадо мое! Най напредъ се постарай зло-то да искоренишъ,...
    • [с.] 21
   • Чадо мое! Нека се радва, кой-то заредъ любовь Божія упази чистотѫ-тѫ си ;..
    • [с.] 22
   • Чадо мое! Зарань отъ постеля-тѫ като станеш, по напрѣдь очи и рѫцѣ дигни къмъ Създателя Бога...
    • [с.] 23
   • Чадо мое! Не само зарань щом станешъ отъ сънь, но и вечерь кога-то лѣгашъ да спишъ, помолися Богу...
    • [с.] 24
   • Чадо мое! И тѫй като длъженъ ти задавамъ, сичките поминѫти наставленія...
  • Знай, любимая моя Болгарска юносте! Че съсъ плачъ испѣвамъ слѣдователны тѣ стихове
   • [Пѣсень пьрва]
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Друга втора пѣснь
    • [с.] 27
   • Пѣсень 3
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с. 30]
    • [с. 31]
    • [с. 32]
  • [Последни страници и корица]
   • [ Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]