Current View
Title:
Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси : Теория за относителната бинарност и йерархия на признаците : Автореферат / Ивайло Буров.; Phonetic and phonological universals in assimilation processes. A theory of relative binarity and hierarchy of features Ivaylo Valentinov Burov
 
Creator:
Буров, Ивайло Валентинов; Burov, Ivajlo Valentinov
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен " доктор на науките" 2.1.Филология (Общо и сравнително езикознание) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по Романистика 2016; Библиогр. с. 58-63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Фонетика.; Фонология.
 
*** *** ***
 
001:
001132023
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Буров, Ивайло Валентинов
 
245:
Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси :| Теория за относителната бинарност и йерархия на признаците : Автореферат /| Ивайло Буров.
 
246:
Phonetic and phonological universals in assimilation processes. A theory of relative binarity and hierarchy of features| Ivaylo Valentinov Burov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 872.4 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
63 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен " доктор на науките" 2.1.Филология (Общо и сравнително езикознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по Романистика| 2016
 
504:
Библиогр. с. 58-63
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Фонетика.| Фонология.
 
700:
Burov, Ivajlo Valentinov