Current View
Citation link:
Title:
Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати : Теория и експеримент Автореферат / Диди Костадинова Налбантова ; Науч. ръководител Соня Върбанова Илиева.
 
Creator:
Налбантова, Диди Костадинова; Илиева, Соня Върбанова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец. органична химия, шифър 01.05.03 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Фармацевтична и приложна органична химия" 2013; Библиогр. с. 44-46; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Карбамид.; Ензими - приложение - в медицината.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Налбантова, Диди Костадинова
 
245:
Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати :| Теория и експеримент| Автореферат /| Диди Костадинова Налбантова ; Науч. ръководител Соня Върбанова Илиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,14 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
46 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец. органична химия, шифър 01.05.03| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Фармацевтична и приложна органична химия"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 44-46
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Карбамид.| Ензими - приложение - в медицината.
 
700:
Илиева, Соня Върбанова| науч. ръководител