Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.21
 
Other Titles:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Medecine-Veterinaire, t.21
 
Date of Issue:
1945
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Боев, Б. Проучвания върху някои реакции за доказване появата и степента на гранивост при свинска мас с оглед приложимостта на Neutralrot - тлъстинната проба на Schonberg, 1-47; Димов, Д. Принос към макроглията на малкия мозък у агнето, 49-73; Илиев, Т. Върху естеството и взаимоотношението на върлуващите напоследък чумоподобни епизотии по птиците в различните страни на Европа и у нас, 75-97; Кръстев, Л. Анатомически изследвания на костите на трупа и крайниците у бивола в сравнение с тези на говедото, 99-142; Матов, К. Върху преминаването на младите трихинели през Ductus thoracicus, 143-157; Недялков, Ст. Захарната концентрация в храната на пчелните личинки и късната поява на злокачествения гнилец, 159-167; Горанов, З. Приложение прерязването на нерви (Neurotomia) във ветеринарната хирургия, 169-204; Тошков, Ал. Осмотичната плазмолиза и поларното боядисване на някои бактерийни видове, 205-243; Йотов, Йото и Б. Боев Принос към микробиохимическите проучвания върху зреенето на бялото саламурено сирене, 245-291; Иванов, Ст. Наблюдения върху вариабилитета на белодробните делове и изрезки при овчи ембриони, 299-308; Димитров, Д. Стопанското значение на козевъдството в България, 309-344; Прокопанов, А. Проучване на трихомонозата по говедото у нас и борбата с нея, 345-386