Abstract:
Четвърто отделение на училище „Неофит Рилски”.
 
Creator:
фотоателие Изкуство – Рашев
 
Created:
1936
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450409
 
Subject:
ученик; учител; училище; AthPlus