Current View
Citation link:
Title:
Кризата на Ваймарската република през 1919-1924 година : Автореферат / Добрин Димитров Йотов ; Науч. ръководител Искра Баева.
 
Creator:
Йотов, Добрин Димитров; Баева, Искра Василева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Coverage:
Германия история 20 в.; Германия вътрешна политика история 20 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и съвременна история - Съвременна история СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
*** *** ***
 
001:
001152510
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йотов, Добрин Димитров
 
245:
Кризата на Ваймарската република през 1919-1924 година :| Автореферат /| Добрин Димитров Йотов ; Науч. ръководител Искра Баева.
 
260:
София,| 2017.
 
300:
44 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 453.1 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и съвременна история - Съвременна история| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Нова и съвременна история"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
651:
Германия| история| 20 в.| Германия| вътрешна политика| история| 20 в.
 
700:
Баева, Искра Василева| науч. ръководител