Current View
Title:
Терапевтични стратегии към емоционалните поведенчески проблеми на деца и възрастни с увреден слух : Автореферат / Петя Красимирова Ангелкова ; Науч. ръководител Цанка Попзлатева.; Therapeutic strategies on children's emotional and behavioral problems and adults with injured Petya Krasimirova Angelkova
 
Creator:
Ангелкова, Петя Красимирова; Angelkova, Petja Krasimirova; Попзлатева, Цанка Златева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Спец. педагогика - Слухово-речева рехабилитация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Глухота терапия.; Глухи възпитание и обучение.; Психотерапия.; Жестомимични езици.
 
*** *** ***
 
001:
001144887
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелкова, Петя Красимирова
 
245:
Терапевтични стратегии към емоционалните поведенчески проблеми на деца и възрастни с увреден слух :| Автореферат /| Петя Красимирова Ангелкова ; Науч. ръководител Цанка Попзлатева.
 
246:
Therapeutic strategies on children's emotional and behavioral problems and adults with injured| Petya Krasimirova Angelkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.004 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
61 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Спец. педагогика - Слухово-речева рехабилитация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Глухота| терапия.| Глухи| възпитание и обучение.| Психотерапия.| Жестомимични езици.
 
700:
Angelkova, Petja Krasimirova| Попзлатева, Цанка Златева| науч. ръководител