Current View
Citation link:
Title:
Теория на администрацията. Администриране на публичните услуги : Автореферат / Шкелким Дзека ; Науч. ръководител Дончо Гавраилов Хрусанов
 
Creator:
Дзека, Шкелким Бехаудин; Хрусанов, Дончо Гавраилов науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по образователно направление 3.6. "Право" (Административно право и административен процес) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. по Административноправни науки 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Администрация правни проблеми.; Административно право.
 
*** *** ***
 
001:
001151855
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дзека, Шкелким Бехаудин
 
245:
Теория на администрацията. Администриране на публичните услуги :| Автореферат /| Шкелким Дзека ; Науч. ръководител Дончо Гавраилов Хрусанов
 
260:
София,| 2016.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 551.0 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по образователно направление 3.6. "Право" (Административно право и административен процес)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. по Административноправни науки| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Администрация| правни проблеми.| Административно право.
 
700:
Хрусанов, Дончо Гавраилов| науч. ръководител