Citation link:
  • Нова народна песнопойка Български певец : Съдържа най-хубавите народни и старонародни песни, които се пеят от народните певци.
    • Заглавна страница