Current View
Citation link:
Title:
Антимикробна активност на наноструктурни материали : Автореферат / Драгомира Светлозарова Даскалова ; Науч. ръководители И. Иванова, О. Ангелов.
 
Creator:
Даскалова, Драгомира Светлозарова; Иванова, Илияна Атанасова науч. ръководител; Ангелов, Орлин науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд] [за придобиване на образователна и науч. степен "доктор"], проф. направление 4.3. Биол. науки (Микробиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и промишлена микробиология" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Медицинска микробиология.; Нанотехнология приложение в микробиологията.
 
*** *** ***
 
001:
001166188
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Даскалова, Драгомира Светлозарова
 
245:
Антимикробна активност на наноструктурни материали :| Автореферат /| Драгомира Светлозарова Даскалова ; Науч. ръководители И. Иванова, О. Ангелов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.307 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
51 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| [за придобиване на образователна и науч. степен "доктор"], проф. направление 4.3. Биол. науки (Микробиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и промишлена микробиология"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Медицинска микробиология.| Нанотехнология| приложение| в микробиологията.
 
700:
Иванова, Илияна Атанасова| науч. ръководител| Ангелов, Орлин| науч. ръководител