Current View
Citation link:
Title:
Хормонална регулация на устойчивостта към нискотемпературен стрес на Arabis alpina от френските Алпи и Рила планина : Автореферат / Марко Илиев Колаксъзов ; Науч. ръководител Е. Ананиев.
 
Creator:
Колаксъзов, Марко Илиев; Ананиев, Евгени Драганов науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 04.03. Биол. науки (Физиология на растенията) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията" 2015; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Растения - физиология.; Растения - студоустойчивост.; Алпийска флора.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колаксъзов, Марко Илиев
 
245:
Хормонална регулация на устойчивостта към нискотемпературен стрес на Arabis alpina от френските Алпи и Рила планина :| Автореферат /| Марко Илиев Колаксъзов ; Науч. ръководител Е. Ананиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
43 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец. 04.03. Биол. науки (Физиология на растенията)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Физиология на растенията"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Растения - физиология.| Растения - студоустойчивост.| Алпийска флора.
 
700:
Ананиев, Евгени Драганов| науч. ръководител