Current View
Citation link:
Title:
Трудовите традиции на преселниците от българските земи в Южна Бесарабия през XIX - първата половина на XX в. : Автореферат / Виталий Казанжи ; Науч. ръководител Красимир Стоилов.; Labor traditions of immigrants from Bulgarian lands to South Bessarabia in the XIX – first half of XX c. Vitali Cazanji
 
Creator:
Казанжи, Виталий; Стоилов, Красимир Стоилов науч. ръководител; Cazanzi, Vitalij
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Подв. със спирала; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак., Кат. История на България 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Бесарабски българи бит история.; Гагаузи бит история.
 
*** *** ***
 
001:
001150799
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Казанжи, Виталий
 
245:
Трудовите традиции на преселниците от българските земи в Южна Бесарабия през XIX - първата половина на XX в. :| Автореферат /| Виталий Казанжи ; Науч. ръководител Красимир Стоилов.
 
246:
Labor traditions of immigrants from Bulgarian lands to South Bessarabia in the XIX – first half of XX c.| Vitali Cazanji
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 403.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
25 л. ;| 30 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.| Подв. със спирала
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак., Кат. История на България| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Бесарабски българи| бит| история.| Гагаузи| бит| история.
 
700:
Стоилов, Красимир Стоилов| науч. ръководител| Cazanzi, Vitalij