Abstract:
Личности, свързани с Георги Димитров. Боян Дановски - преводач на майката на Георги Димитров, Дороти Удман - английска журналистка, Парашкева Димитрова - майката на Георги Димитров и Лео Галахар - американски адвокат продължават борбата за освобождаване на оправданите, но неосвободени комунисти.
 
Created:
януари 1934
 
Spatial:
Берлин, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160177
 
Subject:
1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov