Citation link:
  • Бедната Лиза : Повест /Н. М. Карамзин ; Прев. Ст. Попов
    • Заглавна страница