Abstract:
Петрана Ламбринова, оперетна и филмова актриса (3.5.1926, Попово – 23.12.2002, София)
 
Creator:
Папакочев, Петър
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
фотоархив Петър Папакочев ”Портрети”
 
RightsHolder:
Георги Папакочев
 
Identifier:
F14925007870208
 
Subject:
Petrana Lambrinova; operetta soloist