Citation link:
Abstract:
В. Юрданов. Субалтер-офицер на І дружина в Опълчението.
 
Created:
4.04.1876
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670772
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1360К, оп. 1, а.е. 58.
 
Subject:
освободително движение; армейски офицер; Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople