Citation link:
  • Към българските народни напеви : [Отпечатък] /От Васил Стоин.
    • Начална страница с автограф на Боян Пенев