Current View
Citation link:
Title:
Социални каузи и мрежова идентичност в българския интернет : Автореферат / Деляна Мариянова Георгиева ; Науч. ръководител Орлин Спасов.; Характеристика на файл (1 PDF файл : 812.2 KB); Social causes and networked identity in the Bulgarian Internet Delyana Mariyanova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Деляна Мариянова; Georgieva, Deljana Marijanova.; Спасов, Орлин Мирчев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Интернет култура), докторантска прогр.: "Интернет култура" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2019; Библиогр. с. 30-32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Интернет социални проблеми. България; Социални мрежи.; Гражданско общество България.
 
*** *** ***
 
001:
001152110
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Деляна Мариянова
 
245:
Социални каузи и мрежова идентичност в българския интернет :| Автореферат /| Деляна Мариянова Георгиева ; Науч. ръководител Орлин Спасов.| Характеристика на файл (1 PDF файл : 812.2 KB)
 
246:
Social causes and networked identity in the Bulgarian Internet| Delyana Mariyanova Georgieva
 
260:
София,| 2019.
 
300:
33 с. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Интернет култура), докторантска прогр.: "Интернет култура"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 30-32
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Интернет| социални проблеми.| България| Социални мрежи.| Гражданско общество| България.
 
700:
Georgieva, Deljana Marijanova.| Спасов, Орлин Мирчев| науч. ръководител