Current View
Citation link:
Title:
Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет : Автореферат / Людмила Миланова Класанова ; Науч. ръководител Александър Федотов.
 
Creator:
Класанова, Людмила Миланова; Федотов, Александър Викторов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. направление 2.1 Филология (Индийска и тибетска литература и култура) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически Изток" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Будизъм.; Жени - в художествената литература.; Индийска литература теми, образи, сюжети.; Тибетска литература теми, образи, сюжети.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Класанова, Людмила Миланова
 
245:
Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет :| Автореферат /| Людмила Миланова Класанова ; Науч. ръководител Александър Федотов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 528 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
28 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. направление 2.1 Филология (Индийска и тибетска литература и култура)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически Изток"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Будизъм.| Жени - в художествената литература.| Индийска литература| теми, образи, сюжети.| Тибетска литература| теми, образи, сюжети.
 
700:
Федотов, Александър Викторов| науч. ръководител