Citation link:
Abstract:
Никола Рясков и Мария Гешова.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450260
 
Subject:
свободно време; пейзаж; AthPlus