Citation link:
  • Св. Иван Рилски и неговият манастир : С приложение на паметници и фотографски снимки /От Йордан Иванов, проф. в Университета ; [Предг. Йор. Иванов].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев