Current View
Citation link:
Title:
Ибн Кайим ал-Джаузия (1292-1350) в посткласическата ислямскска мисъл : Автореферат / Стоян Йорданов Доклев ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.; Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292–1350) in the post-classical Islamic thought Stoyan Yordanov Doklev
 
Creator:
Доклев, Стоян Йорданов; Doklev, Stojan Jordanov; Евстатиев, Симеон Евстатиев науч. ръководител; Ибни Каййим ел-Джеузиййе, Мухаммед ибни Ебу Бекр за него
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", спец. "Арабистика", Араб. обществознание СУ "Св. Климент Охридски", Център за изт. ез. и култури. Кат. "Арабистика и семитология"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Ибни Каййим ел-Джеузиййе, Мухаммед ибни Ебу Бекр мироглед; Ислям философия.
 
*** *** ***
 
001:
001149288
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Доклев, Стоян Йорданов
 
245:
Ибн Кайим ал-Джаузия (1292-1350) в посткласическата ислямскска мисъл :| Автореферат /| Стоян Йорданов Доклев ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.
 
246:
Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292–1350) in the post-classical Islamic thought| Stoyan Yordanov Doklev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 643.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
33 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", спец. "Арабистика", Араб. обществознание| СУ "Св. Климент Охридски", Център за изт. ез. и култури. Кат. "Арабистика и семитология"
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
600:
Ибни Каййим ел-Джеузиййе, Мухаммед ибни Ебу Бекр| мироглед
 
650:
Ислям| философия.
 
700:
Doklev, Stojan Jordanov| Евстатиев, Симеон Евстатиев| науч. ръководител| Ибни Каййим ел-Джеузиййе, Мухаммед ибни Ебу Бекр| за него