Abstract:
Донка Славейкова (1877-1937), дъщеря на българския поет Петко Славейков и съпругата му Ирина. Юристка по образование. Донка с майка си Ирина Славейкова.
 
Created:
1892
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180035
 
IsFormatOf:
Инв. № 60
 
Subject:
юрист; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople