Citation link:
  • Бащино огнище : Спомени из невръстни години /Иван Кирилов.
    • Издателска корица с надпис
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора