Citation link:
 • Прометей : Списание за класическа литература / Д-во на приятелите на класическата култура
  • Год. VII
   • Кн. I
    • Издателска корица
    • Съдържание
    • Веселин Бешевлиев. Гръцката колонизация на Беломорието в древността.
     • стр. 3
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Георги Михайлов. Александрия.
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Васил Морфов. Из древния Помпей. (Пътни бележки)
     • Илюстрация
     • стр. 17
    • Иван Попов. Древните писатели за Вергилий.
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Борис Геров. Велики пълководци в древността от нашите земи.
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Крум Димитров. Албий Тибул.
    • Албий Тибул. Книга първа, елегия първа.
     • стр. 29
    • Вести
    • Varia. Анекдоти из военния живот на древните.
     • стр. [32]
     • стр. [33]
    • Задна корица
   • Кн. II
    • Издателска корица
    • Съдържание
     • Илюстрация
     • Илюстрация
    • Гаврил Кацаров. Покровителство на животните в древността.
    • Димитър Димитров. Римските надгробни плочи по нашите земи.
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
    • Руска Анатасова-Гандева. Нравствената сила в Есхиловата трагедия.
     • стр. 41
    • Е. Корнеман. Борбата за западното Средиземноморие.(Причини и начало на Пуническите войни)
     • стр. 43
    • Александър Милев. Публий Корнелий Тацит.
     • стр. 45
    • Ст. Найденович. Една религиозна революция в древния Египет.
     • стр. 47
    • Херодот. Коя е най-добрата форма на управление.
     • Илюстрация
     • Илюстрация
     • стр. 49
     • стр. 50
    • Гръцки и латински извори за историята на България. Обсаждането на Ниш (От историите на Приск). Прев. Д. Крънджалов
    • Съобщения : Образователната стойност на древната история. Една епиграма от Пауталия.
    • Лукиан. Икароменип или пътуванене над облаците. Прев. Г. Н. Ангелов (Следва)
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
    • Страница на младите
    • Varia
     • стр. 59
     • стр. [60]
     • стр. [61]
    • Задна корица
   • Кн. III-IV
    • Издателска корица
    • Съдържание
    • Антонио Фрова. Римска живопис в една гробница в Силистра.
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
    • Г. И. К. Иманярство в древността.
    • Димитър Димитров. Аристокъл - големият атински скулптор през времето на Пизистратидите.
     • стр. 71
     • стр. 72
    • Иван Попов. Образованието у древните. (Следва)
     • стр. 74
     • стр. 75
    • Адолф Бене. Съразмерността в античното изкуство. Рада Григорова-Златанова
     • стр. 77
     • стр. 78
    • Димитър Димитров. Изображенията на Тантал и Иксион върху античен релиеф от Ст. Загора (Августа Траяна)
     • стр. 80
     • стр. 81
    • Теофил Иванов. Публий Овидий Назон, живот и творчество.
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
     • стр. 87
    • Публий Овидий Назон. Филемон и Бавкида. Прев. Крум Димитров
     • стр. 89
     • стр. 90
    • Борис Геров. Из историятя на класическото образование в България. Учебници и учебни помагала по латински език за времето от 1879 год. до днес.
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
    • Лукиан. Икароменип или пътуване над облаците. Прев. Г. В. Ангелов (Продължение)
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Сведения на Амиана Марцелина. Прев. Хр. М. Данов
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
    • Varia
     • стр. 108
     • стр. [109]
    • Задна корица
   • Кн. V-VI
    • Издателска корица
    • Съдържание
    • Димитър Дечев. Училищното дело у римляните.
     • стр. 110
     • стр. 111
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
    • Руска Гандева. Трагичното у Есхил, Софокъл и Еврипид.
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
    • Димитър Димитров. Надгробната плоча на Анаксандър от Аполония (Созопол).
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
    • Крум Димитров. Секст Проперций.
    • Секст Проперций. Книга четвърта, елегия единадесета. Прев. Кр. Димитров.
     • стр. 133
     • стр. 134
    • Страшимир Лишев. Дорийската и йонийска култура в древна Елада.
     • стр. 136
     • стр. 137
    • Страшимир Лишев. Грижи за ранените войници в древността.
     • стр. 139
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Сведения за Амиана Марцелина. Прев. Хр. М. Данов
    • Описание на Тракия
     • стр. 142
     • стр. 143
    • Из Аристофановата комедия "Жабите" (ст. 1364 - 1481). Прев. Ал. Ничев
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
    • Платон. Телесното възпитание. Държава (III кн. 13 гл.)
     • стр. 151
    • Страница на младите
     • стр. 153
     • стр. 154
    • Varia
    • Съобщения
     • стр. [157]
    • Задна корица