Abstract:
Марийка Цанева-Скип със съученички в Американския колеж.
 
Created:
1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450443
 
Subject:
училище; ученик; носия; AthPlus