Current View
Citation link:
Title:
Подход за описание и контрол на биосъвместимостта на цвитерйонните хомо- и съполимери : Автореферат / Ирена Петрова Каменова ; Науч. ръководител Георги Георгиев ; Рец. Румяна Величкова, Нели Косева.
 
Creator:
Каменова, Ирена Петрова; Георгиев, Георги Стефанов химик; Величкова, Румяна Стефанова; Косева, Нели Стоянова
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен доктор, Науч. спец. 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения СУ "Св. Климент Охридски, Хим. фак., Кат. Приложна органична химия 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Полимеризация дисертации.; Високомолекулни съединения дисертации.; Органична химия дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каменова, Ирена Петрова
 
245:
Подход за описание и контрол на биосъвместимостта на цвитерйонните хомо- и съполимери :| Автореферат /| Ирена Петрова Каменова ; Науч. ръководител Георги Георгиев ; Рец. Румяна Величкова, Нели Косева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 23, 7 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
38 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен доктор, Науч. спец. 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения| СУ "Св. Климент Охридски, Хим. фак., Кат. Приложна органична химия| 2011
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Полимеризация| дисертации.| Високомолекулни съединения| дисертации.| Органична химия| дисертации.
 
700:
Георгиев, Георги Стефанов| химик| Величкова, Румяна Стефанова| Косева, Нели Стоянова