Citation link:
Abstract:
Братята Георги, Петър и Сирко Станчеви.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450929
 
Subject:
1910; армейски офицер; AthPlus