Abstract:
Участници в Учредителното събрание през 1879 г. от Ловешкия и Троянския край.
 
Created:
1879
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на занаяти и приложни изкуства - Троян
 
Identifier:
F13909023750099
 
IsFormatOf:
MNHZPI - 6
 
Subject:
портрет; депутат; 1879; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians