Citation link:
 • Споменъ за Ивана Сергѣевича Аксакова : (+ 27 Януарий 1886 год.) : [статия] / Отъ М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 5, кн. 19/20 (1886), с. 1-15.
  • [с. 1]
  • [с.] 2
  • [с.] 3
  • [с.] 4
  • [с.] 5
  • [с.] 6
  • [с.] 7
  • [с.] 8
  • [с.] 9
  • [с.] 10
  • [с.] 11
  • [с.] 12
  • [с.] 13
  • [с.] 14
  • [с.] 15