Current View
Citation link:
Title:
Прилагане на съвременните методи за възпроизвеждане на художествени произведения при обучението по изобразително изкуство в начален курс : Автореферат / Майа Борисова Антова ; Науч. ръководител Анна Цоловска.; Implementing the contemporary methods for artwork reproduction in the fine art education in primary school Maya Borisova Antova
 
Creator:
Антова, Майа Борисова.; Antova, Maja Borisova.; Цоловска, Анна Илчева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. "Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Визуални изкуства" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Изобразително изкуство методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001144922
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Антова, Майа Борисова.
 
245:
Прилагане на съвременните методи за възпроизвеждане на художествени произведения при обучението по изобразително изкуство в начален курс :| Автореферат /| Майа Борисова Антова ; Науч. ръководител Анна Цоловска.
 
246:
Implementing the contemporary methods for artwork reproduction in the fine art education in primary school| Maya Borisova Antova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 394.8 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
48 с. :| с цв. табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. "Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Визуални изкуства"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Изобразително изкуство| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Antova, Maja Borisova.| Цоловска, Анна Илчева| науч. ръководител