Citation link:
 • Разборъ сочиненія П. А. Сырку: "Къ исторіи исправленія книгъ въ Болгаріи въ XIV вѣкѣ" / Составленый М. С. Дриновымъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Текст]
   • А.
    • [Въведение]
     • [c. 1]
    • І.
     • [c.] 2
     • [c.] 3
     • [c.] 4
     • [c.] 5
    • ІІ.
     • [c.] 6
     • [c.] 7
     • [c.] 8
     • [c.] 9
     • [c.] 10
    • ІІІ.
     • [c.] 11
     • [c.] 12
     • [c.] 13
     • [c.] 14
     • [c.] 15
     • [c.] 16
     • [c.] 17
     • [c.] 18
    • ІV.
     • [c.] 19
     • [c.] 20
     • [c.] 21
     • [c.] 22
     • [c.] 23
     • [c.] 2[4]
     • [c.] 25
     • [c.] 26
    • V.
     • [c.] 27
     • [c.] 28
     • [c.] 29
     • [c.] 30
     • [c.] 31
     • [c.] 32
     • [c.] 33
   • В.
    • [c.] 34
    • [c.] 35
    • [c.] 36
    • [c.] 37
    • [c.] 38
    • [c.] 39
    • [c.] 40
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]