Current View
Citation link:
Title:
Хомометричен подход за класифициране на хранителни протеини в категории "алергени" и "неалергени" : Автореферат / Людмила Христова Нанева ; Науч. ръководител Васил Симеонов ; Науч. консултант Мирослава Недялкова.
 
Creator:
Нанева, Людмила Христова; Симеонов, Васил Драгомиров науч. ръководител; Недялкова, Мирослава Александрова науч. консултант
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. област: 4."Природни науки, математика и информатика", проф. направление 4.2."Хим. науки", науч. спец.:01.05.04 "Аналитична химия" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Aналит. химия" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Белтъчини.; Алергия и алергични болести.
 
*** *** ***
 
001:
001150078
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нанева, Людмила Христова
 
245:
Хомометричен подход за класифициране на хранителни протеини в категории "алергени" и "неалергени" :| Автореферат /| Людмила Христова Нанева ; Науч. ръководител Васил Симеонов ; Науч. консултант Мирослава Недялкова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.514 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
[38] л. :| с табл., ил., сх. ;| 31 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. област: 4."Природни науки, математика и информатика", проф. направление 4.2."Хим. науки", науч. спец.:01.05.04 "Аналитична химия"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Aналит. химия"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Белтъчини.| Алергия и алергични болести.
 
700:
Симеонов, Васил Драгомиров| науч. ръководител| Недялкова, Мирослава Александрова| науч. консултант