Abstract:
Портрет на капитан Катранов, участник в Сръбско - българската война.
 
Created:
1894
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420126
 
Subject:
портрет; армейски офицер; война; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers