Citation link:
Abstract:
Жители на с. Сухиндол по време на гроздобер.
 
Created:
1934
 
Spatial:
Сухиндол, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081766
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 55К; оп. 1; а.е. 128; л. 3.е
 
Subject:
селянин; ръчен труд; селско стопанство; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesworkplaces