Citation link:
Abstract:
Майор Милко Мирков, български военен в окопите при Геленджик (дн. с. Победа).
 
Created:
1916
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450173
 
Subject:
армейски офицер; войник; война; AthPlus