Abstract:
Членове на гимнастическо дружество „Габровски юнак”, изпълнители в продукцията „Епопея на забравените.
 
Created:
1920
 
Spatial:
България, гр. Габрово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450512
 
IsFormatOf:
1783
 
Subject:
1920; гимнастическо дружество; актьор; AthPlus