Citation link:
Abstract:
неизвестни.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450400
 
Subject:
портрет; AthPlus