Current View
Citation link:
Title:
Неогенска еволюция и съвременно развитие на релефа в източните части на Огражден и Малешевската планина : Автореферат / Екатерина Иванова Иванова ; Науч. ръководител Георги Балтаков.
 
Creator:
Иванова, Екатерина Иванова; Балтаков, Георги Кирилов науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч.-образователна степен доктор, Науч. спец. 010803"Геоморфология и палеогеография СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Релеф, географски България.; Палеогеография България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Екатерина Иванова
 
245:
Неогенска еволюция и съвременно развитие на релефа в източните части на Огражден и Малешевската планина :| Автореферат /| Екатерина Иванова Иванова ; Науч. ръководител Георги Балтаков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 4,12 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
38 с. :| с цв. ил., к. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч.-образователна степен доктор, Науч. спец. 010803"Геоморфология и палеогеография| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Релеф, географски| България.| Палеогеография| България.
 
700:
Балтаков, Георги Кирилов| науч. ръководител