Abstract:
Страшимир Дочков (седнал, четвърти от лява на дясно) сред съучениците си от Солунската гимназия.
 
Created:
1879-1890
 
Spatial:
Солун, Гърция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670349
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1829К, оп. 1, а.е. 20.
 
Subject:
ученик; учител; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople