Current View
Citation link:
Title:
Структура и функции на бактериопланктона от циркуса на Седемте рилски езера - НП "Рила" : Автореферат / Силвена Ботева Ботева ; Науч. ръководител Валентин Мирчев Богоев.
 
Creator:
Ботева, Силвена Ботева; Богоев, Валентин Мирчев
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Науч. спец. Екология и опазване на екосистемите Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологичен фак., Кат. "Екология и опазване на екосистемите" 2011; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Езера екология дисертации Рила [планина].; Планктон екология дисертации.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ботева, Силвена Ботева
 
245:
Структура и функции на бактериопланктона от циркуса на Седемте рилски езера - НП "Рила" :| Автореферат /| Силвена Ботева Ботева ; Науч. ръководител Валентин Мирчев Богоев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,35 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
44 с. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Науч. спец. Екология и опазване на екосистемите| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологичен фак., Кат. "Екология и опазване на екосистемите"| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Езера| екология| дисертации| Рила [планина].| Планктон| екология| дисертации.
 
700:
Богоев, Валентин Мирчев