Current View
Citation link:
Title:
Творческият процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга (комуникативни и мениджърски аспекти) : Автореферат. / Стефан Серезлиев ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
Creator:
Серезлиев, Стефан; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика - Реклама) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки с обществеността" 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Реклама.; Комуникация социологични проблеми.; Маркетинг.; Търговски марки.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Серезлиев, Стефан
 
245:
Творческият процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга (комуникативни и мениджърски аспекти) :| Автореферат. /| Стефан Серезлиев ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 623 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
33 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, (Журналистика - Реклама)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки с обществеността"| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Реклама.| Комуникация| социологични проблеми.| Маркетинг.| Търговски марки.
 
700:
Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител