Abstract:
Портрет на селянин в традиционно облекло.
 
Creator:
фотоателие ’’Ножаров’’
 
Created:
1908
 
Spatial:
Сливен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13945504280294
 
Subject:
портрет; ателие; селянин; носия; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups