Citation link:
 • Лебедъ : Литературно-художествено списание : Год. 3, кн. 1 (1922)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Год. 3, кн. 1 (1922)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]