Citation link:
 • Гусла съ пѣсни : Кн. 1. [2. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ Читателитѣ
   • [с. 3]
  • Като пѫрва книгѫ която са печата въ свободна България, посвѣтявамъ въ вѣчна спомѣнъ маиору Н. А. Киряеву[...]
   • [с. 4]
  • І. Царя освободителя
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • ІІ. Царя освободителя и побѣдителя
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • ІІІ. Дѫщерята Донска
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • ІV. Дали?
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • V. Мѣсецъ май 1876 г.
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • [VІ.] Черняева маршъ
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • VІІ. Двѣ злочести сестри
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • VІІІ. Тракыйскый българинъ
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • ІХ. Ботювъ войвода
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • Х. Плачи мома
   • [с.] 39
   • [с.] 40
  • ХІ. Мѫкедонецъ
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • ХІІ. На Българскый Екзархъ
   • [с.] 43
  • ХІІІ. Тьрново
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • ХІV. Гайдата
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • ХV. Агѫта
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]