Citation link:
Abstract:
Арестувани участници в железничарска стачка.
 
Created:
1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160036
 
Subject:
работническо движение; стачка; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements