Current View
Citation link:
Title:
Разпространение и генетично разнообразие на Torque teno вирусите (сем. Anelloviridae) в България : Автореферат / Калина Август Шишкова ; Науч. ръководител Златко Кълвачев.
 
Creator:
Шишкова, Калина Август; Кълвачев, Златко Николов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по проф. направление 4.3 Биол. науки (Вирусология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Лаб. по вирусология 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Вируси статистика и разпространение. България
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шишкова, Калина Август
 
245:
Разпространение и генетично разнообразие на Torque teno вирусите (сем. Anelloviridae) в България :| Автореферат /| Калина Август Шишкова ; Науч. ръководител Златко Кълвачев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,3 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
45 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по проф. направление 4.3 Биол. науки (Вирусология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Лаб. по вирусология| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Вируси| статистика и разпространение.| България
 
700:
Кълвачев, Златко Николов| науч. ръководител