Citation link:
Abstract:
Участници в Славянския конгрес в Прага. Проф.Л. Попов на първия ред, четвърти отдясно.
 
Created:
19.06.1934
 
Spatial:
Прага
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450228
 
Subject:
конгрес; AthPlus