Citation link:
Abstract:
Фотография на II конен полк (Шуменски гарнизон). Пор. Гълабов, Чавдаров, Митров. Ротмистър Савойски. Пор. Стоилов, Киовлиев, Татиев.
 
Created:
около 1885
 
Spatial:
Шумен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14043034770003
 
Subject:
фотография; 1880