Current View
Citation link:
Title:
Геодемографски анализ и прогнозни варианти за развитието и интеграцията на ромската етническа група в България : Автореферат / Кристина Емилова Петрова-Христова ; Науч. ръководител Георги Костадинов Бърдаров ; Рец. Румен Янков, Тони Драганов Трайков.; Geodeographic analysis and forecast options for the development and integration of the Roma ethnic group in Bulgaria Kristina Emilova Petrova-Hristova
 
Creator:
Петрова-Христова, Кристина Емилова; Petrova-Hristova, Kristina Emilova; Бърдаров, Георги Костадинов науч. ръководител; Янков, Румен Христов рец.; Трайков, Тони Драганов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България население. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икон. география" 2021; Библиогр. с. 48-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Геодемография.; Роми интеграционни процеси. България
 
*** *** ***
 
001:
001181840
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова-Христова, Кристина Емилова
 
245:
Геодемографски анализ и прогнозни варианти за развитието и интеграцията на ромската етническа група в България :| Автореферат /| Кристина Емилова Петрова-Христова ; Науч. ръководител Георги Костадинов Бърдаров ; Рец. Румен Янков, Тони Драганов Трайков.
 
246:
Geodeographic analysis and forecast options for the development and integration of the Roma ethnic group in Bulgaria| Kristina Emilova Petrova-Hristova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.190 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
56 с. :| с табл., диагр., ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икон. география"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 48-56
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Геодемография.| Роми| интеграционни процеси.| България
 
651:
България| население.
 
700:
Petrova-Hristova, Kristina Emilova| Бърдаров, Георги Костадинов| науч. ръководител| Янков, Румен Христов| рец.| Трайков, Тони Драганов| рец.